Terasy

☛ terasy, balkóny
☛ univerzálne hracie plochy v materských školách
☛ protišmykové obloženie schodov a rámp

 

Vhodné výrobky:

 

Zámková doska
Protišmykový povrch na terasy a balkóny, okolo bazénov.
Rozmery: 1120 x 1000 x 15 / 30 / 43 mm

Elastická doska hladká
Univerzálna doska pre vonkajšie športové a rekreačné plochy.
Rozmery: 500 x 500 x 20 – 40 mm alebo 1000 x 1000 x 20 – 40 mm

Elastická doska s rastrom
Univerzálna doska pre vonkajšie športové a rekreačné plochy. Raster na spodnej strane umožní rýchlejší odtok vody.
Rozmery: 500 x 500 x 30 – 45 mm alebo 1000 x 1000 x 30 – 45 mm

Zámková dlažba
Vhodná na členité plochy s vyšším zaťažením, možno pokladať na zhutnený podklad.
Rozmery: 200 x 165 x 21 / 43 mm