Vlastnosti:
• veľmi nízky obsah VOC emisií
• bez rozpúšťadiel
• stálo elastický (prekrývajúci trhliny)
• dobrá mechanická odolnosť
• veľmi vysoká odolnosť voči zožltnutiu
• redukuje kročajový hluk
• estetický vzhľad po posypaní farebnými čipsami
• jednoduchá aplikácia
• ľahko udržiavateľný povrch

Použitie:
• elastická hladká úžitková vrstva na betónových a cementových podkladoch
• na zhotovenie estetických podláh
• vhodné do nemocníc, škôl, obchodných prevádzok, výstavných siení, vstupných hál, kancelárskych priestorov, múzeí
• iba v interiéri