Vlastnosti:
• nízka viskozita
• dobrá schopnosť penetrácie
• vynikajúca prídržnosť aj na vodou nasiaknutom betóne
• jednoduchá aplikácia
• krátke čakacie časy
• mnohoúčelové využitie

Použitie:
• na podkladové nátery na betónových podkladoch, cementových poteroch a epoxidových maltách
• na málo až stredne nasiakavé podklady
• podkladový náter pre ekonomické podlahové systémy Sikafloor-263SL a Sikafloor-264
• pojivo na zhotovenie vyrovnávacej malty a maltovej stierky
• medzivrstva pod Sikafloor-263 SL a Sikafloor-264

Balenie: 30 kg, 279 kg, 837 kg