Vlastnosti:
• nízka viskozita
• dobrá schopnosť penetrácie
• vysoká odtrhová schopnosť
• jednoduchá aplikácia
• krátke čakacie časy
• mnohoúčelové využitie
• vhodná aj na použitie v exteriéri

Použitie:
• podkladové nátery na betónových podkladoch, cementových poteroch a epoxidových maltách
• na normálne až silne nasiakavé podklady
• na podkladové nátery pod všetky epoxidové a polyuretánové podlahové vrstvy Sika
• pojivo na zhotovenie vyrovnávacej malty, maltovej stierky a plastbetónov
• použitie v interiéri aj exteriéri

Balenie: 25 kg