Vysokohodnotná polyetylénová parozábranná fólia hrúbky 0,2 mm sa používa pri montáži laminátových a drevených podláh. Aplikuje sa na poter alebo betón kvôli zabráneniu možnej vystupujúcej vlhkosti. Ukladá sa plošne s prekytím 2 cm. Pri stenách by fólia mala vystupovať do výšky cca 5 cm.