Priemysel, vibroizolácia

☛ obloženie koľajníc električkových tratí
☛ protihlukové steny
☛ ochrana izolácie striech, mostov, podchodov
☛ izolácia pod ťažké stroje
☛ podložka pod parkety

 

Vhodné výrobky:

 

Panel pre protihlukové steny
Ideálne pre zabránenie šírenia hluku z diaľnic a železníc do obytných zón.
Rozmery: 1000 x 1000 x 60 mm

Antivibračná doska
Pre betónové základy veľkých strojov kompresorovne, budovy, atď.
Rozmery: 2000 x 1000 x 11 / 23 mm

Gumené pásy
Antivibračná a protihluková izolácia vonkajších i vnútorných plôch.
Rozmery: info u predajcu

Antivibračná doska pre koľajnicové trate
Pri položení pod nosné panely alebo podvaly zamedzí šírenie hluku a vibrácií do okolia.
Rozmery: 2000 x 1000 x 11 / 23 mm

Podložka pod koľajnice
Zníži šírenie hluku a vibrácií do okolia.

 

Obloženie koľajníc
Zníži šírenie hluku a vibrácií do okolia.