Doska hladká

☛ ideálna pre športoviská, rekreačné zariadenia, okraje bazénov,…
☛ pokladanie na betónový alebo asfaltový podklad,
☛ extrémna odolnosť, dlhodobá pružnosť,
☛ využitie na rampy pre vozíčkarov,
☛ dodanie vo farbách – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.

Koeficient trenia za mokra i za sucha veľmi prevyšuje koeficient betónu, asfaltu alebo iných bežných povrchov, takže sa minimalizuje riziko zranení.

Dosky hladké sú vodopriepustné, rýchle vyschnú, vyžadujú iba rutinné čistenie hadicou, vysokotlakovým mycím strojom, prípadne slabým čistiacim prostriedkom.

Do ďalšej skupiny patria dosky hladké s EPDM povrchom (tzv. čistý kaučuk), odolnou voči UV žiareniu. Dodávajú sa v piatich základných farbách a v ich kombináciách. Pri použití EPDM gumových častíc je iba vrchná vrstva – cca 5mm farebná, spodná časť dosky hladkej je v základnej čiernej farbe.


Doska ŠPORT UNIVERZÁL

☛ ideálna podkladová vrstva pre všetky športové povrchy,
☛ vhodná na zakrytie betónu, štrku, dlážkovej podlahy alebo steny,
☛ pokladanie/lepenie na pieskové lôžko, resp. na betónový alebo asfaltový podklad,
☛ extrémna odolnosť, stála pružnosť,
☛ využitie na rampy pre vozíčkarov,
☛ dodanie v základnej čiernej farbe.

Koeficient trenia za mokra i za sucha veľmi prevyšuje koeficient betónu, asfaltu, alebo iných bežných povrchov, takže sa minimalizuje riziko zranení.

Dosky ŠPORT UNIVERZÁL sú vodopriepustné ( rýchlo vyschnú ) a v prípade potreby vyžadujú rutinné čistenie hadicou, vysokotlakovým mycím strojom, prípadne slabým čistiacim prostriedkom

Na požiadanie je k dispozícii mechanizmus zámkovej dlažby pozostávajúci z tvrdých čiernych plastových spojovacích kolíkov s hranami s ochranným kovaním, ktoré po vložení zabránia rozpadu panelov a umožnia rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

 

Doska na detské ihriská

☛ vhodné pre nové i staré ihriská,
☛ extrémna odolnosť, dlhodobo pružné, dlhá životnosť, trvale rovnomerný povrch,
☛ črepy, ostré predmety a iné nečistoty sú hneď viditeľné a ľahko sa odstraňujú,
☛ umožňujú udržanie čistých podláh v školských priestoroch a materských školách,
☛ odpudzuje huby a plesne,
☛ čistý triedený kaučukový granulát (bez chemických odpadov),
☛ povrch je spôsobilý na hranie aj v nepriaznivom počasí,
☛ dodanie v základných farbách  – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.

Dosky na detské ihriská určené na tlmenie nárazov pri hre a boli testované v súlade s bezpečnostnými požiadavkami na kritérium poranení hlavy (HIC – Head Impact Kriteria) pri kritickom páde podľa normy EN 1177, zodpovedá STN 1177.

Pre určenie správneho výrobku pre Vaše použitie je potrebné predovšetkým určiť výšku možného pádu z herného zariadenia na Vašom ihrisku, ktorou by ste sa mali riadiť pri výbere správneho výrobku, t.j. hrúbka bezpečnostných dosiek. Pri použití mäkších  podkladových základov, ako napr. piesok, štrk sa môže výška bezpečného pádu zvýšiť.

Na požiadanie môžeme dodať spojovací systém, pozostávajúci z plastových kolíkov, ktoré umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu a ich použitie zabráni rozpadnutiu dosiek.

Dosky možno vyrobiť aj s vrchnou vrstvou EPDM, odolnou voči UV žiareniu v trinástich základných farbách a ich kombinácií. Pri použití EPDM granulátu je farebná horná vrstva v hrúbke cca 5mm, kým spodná je vyrobená z čierneho granulátu.

Dosky na detské ihriská zabezpečujú bezpečnosť nielen na detských ihriskách, ale taktiež v opatrovateľských domoch, rehabilitačných strediskách, školách, v zariadeniach pre telesne postihnutých a na mnohých miestach.

Na vytvorenie plynulého a bezbariérového prechodu z dosiek na detské ihriská na okolitý terén sa využívajú KRAJOVÉ a ROHOVÉ  DOSKY

 

Krajová a rohová doska

☛ vytvorenie plynulého a bezbariérového prechodu z dosiek na detské ihriská na okolitý terén,
☛ zvyšujú bezpečnosť,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.

Na požiadanie je možné dodať spojovací systém pozostávajúci z platových spojovacích kolíkov, ktoré pomocou predvŕtaných dier umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu a po spojení bránia posunu dosiek.

Dosky je možné vyrobiť taktiež s vrchnou vrstvou EPDM, odolnou voči UV žiareniu v trinástich základných farbách a ich kombináciách. Pri použití EPDM granulátu, je farebná horná vrstva v hrúbke cca 5 mm a spodná časť je z čierneho granulátu.

 

Obrubník chodníkový

☛ určený pre chodníky zo zámkovej dlažby,
☛ k vymedzeniu detského ihriska, športoviska voči okolitému terénu,
☛ vhodný pre nové i staršie ihriská,
☛ využitie na rozdelenie terénu (napr. schod, prvok na sedenie,…),
☛ príjemnejší vzhľad, pohodlnejší na sedenie,
☛ pokladanie ako betónový obrubník (vertikálne/horizontálne),
☛ znižuje riziko vážneho poranenia.

Obrubník chodníkový je extrémne odolný a dlhodobo pružný. K jeho bežnej údržbe postačuje prúd vody zo záhradnej hadice, prípadne vysokotlakové mycie zariadenie a slabý čistiaci prostriedok.

Vyrába sa v základných farbách – červenej, zelenej a čiernej a v doplnkových farbách – sivej a modrej. Obrubník je možné vyrobiť taktiež z granulátu EPDM v trinástich základných farbách  a ich kombináciách.

 

Obrubník pieskoviska

☛ ohraničenie priestoru pieskoviska voči okolitému terénu,
☛ vhodný pre nové i staršie ihriská,
☛ využitie na rozdelenie terénu (napr. schod, prvok na sedenie,…),
☛ pokladanie ako betónový obrubník (vertikálne/horizontálne),
☛ znižuje riziko vážneho poranenia,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.

Oproti bežným obrubníkom je pohodlnejšie na sedenie, má príjemný vzhľad. Vynikajúco tlmí nárazy, je extrémne odolný a dlhodobo pružný. K jeho bežnej údržbe postačuje prúd vody zo záhradnej hadice, prípadne čistenie vysokotlakovým mycím strojom a slabým čistiacim prostriedkom.

 

Palisáda

☛ deliaci prvok medzi dvomi plochami s rôznym využitím,
☛ dlhodobá pružnosť, extrémna odolnosť,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.

Palisády kombinujú dizajn a funkčnosť, ktoré sú ideálne pre detské ihriská ako deliace prvky v parkovej architektúre. K ich bežnej údržbe postačuje prúd vody z hadice, prípadne vysokotlakový mycí stroj a slabý čistiaci prostriedok.

Sú dodávané s kotviacou trúbkou.

 

Stajňové dosky

☛ vhodné pre nové i staršie stajne,
☛ výrazne znižujú riziko zranenia koní v stajniach,
☛ mäkký, pružný a teplý povrch absorbuje nárazy, chráni pred nadmernou záťažou,
☛ veľmi dobré izolačné vlastnosti,
☛ výrazne znižujú celkové náklady stajní (vyžadujú menej podstielky, menšie nároky na skladovanie slamy),
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna a v doplnkových: sivá a modrá.

Stajňové dosky zabezpečujú čistejšiu a bezpečnejšiu alternatívu oproti betónovým, dreveným  a iným povrchom pod slamou.

Plochy zo stajňových dosiek sú príjemného vzhľadu, majú vynikajúce schopnosti absorbovať nárazy a zvuky, sú vodopriepustné, extrémne trvanlivé a dlhodobo pružné. Vyžadujú rutinné čistenie hadicou, vysokotlakým mycím strojom alebo slabým čistiacim prostriedkom.

 

 Zámková doska

☛ náhrada vnútorných kobercov v priestoroch ako telocvičňa a tréningové plochy,
☛ vhodná na vonkajšie a komerčné použitie i v domácnosti,
☛ ideálna pre ťažko zaťažované vnútorné povrchy  ako telocvične, posilňovne, …,
☛ inštalácia bez lepenia vďaka okrajom v tvare puzzle (tesne priliehajúce, kryjú spoje, obmedzujú hromadenie nečistoty),
☛ možnosť inštalácie pokládky svojpomocne,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna  a doplnkových: sivá a modrá.

Pre jedinečné protišmykové vlastnosti sú vhodné tiež k vonkajšiemu použitiu, napr. športoviská, detské ihriská s malou výškou pádu, hracie plochy školských dvorov, dvorov materských škôl, pochôdzie plochy, terasy, balkóny a pod.

Plochy zo zámkových dosiek majú príjemný vzhľad, majú vynikajúce schopnosti tlmenia nárazov a zvukov, sú vodopriepustné, extrémne odolné a dlhodobo pružné, vyžadujú iba rutinné čistenie hadicou, vysokotlakovým strojom, resp. slabým čistiacim prostriedkom.

 

Zámková dlažba

☛ vhodná na členité plochy s vyšším zaťažením,
☛ môže sa pokladať na zhutnený podklad,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna  a doplnkových: sivá a modrá.

 

Nábeh k zámkovej dlažbe

☛ vytvorenie plynulého a bezbariérového prechodu zo zámkovej dlažby na okolitý terén,
☛ zvyšuje bezpečnosť,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.

 

Kocka

☛ posedenie pre deti kdekoľvek budú chcieť,
☛ rozmer: 300 x 300 x 300 mm,
☛ dodanie v základných farbách – červená, zelená, čierna a doplnkových: sivá a modrá.