Vlastnosti povrchov z recyklovanej gumy

☛  protišmykové
☛  vodopriepustné
☛  vibroizolačné
☛  tlmí hluk
☛  tlmí pád
☛  bezúdržbové

Použitie tohto materiálu je veľmi široké a využíva sa všade tam, kde sa vyžadujú práve jeho výborné vlastnosti.

Všeobecne o produktoch

Naša firma je výhradným zástupcom českej firmy REGUTEC pre Slovensko. Sú to výrobky vysokej kvality, vyrábané zo 100 % recyklovanej gumy a materiálu z kaučukovej zmesi na báze gumy.

Všetky dovážané výrobky sú na Slovensku testované Technickým a skúšobným ústavom v Bratislave a majú platné vyhlásenie zhody výrobcom resp. certifikát vyhlásenia zhody.

Pre svoje vlastnosti má tento povrch široké uplatnenie nielen pri výstavbe bezpečných a esteticky upravených detských ihrísk, športovísk, terás, konských stajní, ale aj v priemysle ako vibroizolácia, na tlmenie hluku či na ochranu izolácií.

 

Prehlásenie

Pokyny pri inštalácií popisujú typickú inštaláciu a mali by sa dodržiavať všeobecne uznávané postupy inštalácie. Doporučuje sa využiť služby školeného profesionálneho montéra. KS-Komfort Komárno spol. s r.o. neposkytuje záruky na žiadne inštalačné práce prevedené inými osobami a nenesie zodpovednosť, hlavne odmieta zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame zranenia osôb, poškodenie majetku alebo iné náklady či straty, ktoré vzniknú následkom nesprávnej alebo neadekvátnej inštalácie.

Záruka

KS-Komfort Komárno, spol. s r.o. poskytuje záruku 2 roky od dátumu predaja produktov prvému odberateľovi. Výrobky zodpovedajú technickým špecifikáciám a publikovaným technickým a propagačným materiálom výrobcu v čase predaja. Výrobky budú bez vád materiálu a spracovania ( podlieha obmedzeniam stanoveným nižšie ) po dobu dvoch rokov od zakúpenia od výrobcu.

Táto záruka sa nevzťahuje na:
1) Výrobky, ktoré boli nesprávne nainštalované,
2) Výrobky nainštalované na nesprávne pripravené podklady alebo podklady špecificky neschválené výrobcom,
3) Bežné opotrebovanie výrobkov,
4) Vzhľad povrchu výrobkov alebo farebnú stálosť,
5) Výrobky nesprávne používané, zneužívané, zanedbávané, chemicky čistené alebo v kontakte s materiálmi neschválenými výrobcom.

Jedinou povinnosťou výrobcu z tejto obmedzenej záruky je oprava alebo výmena výrobkov s vylúčením inštalačných či iných nákladov, podľa jeho uváženia, presne podľa nižšie uvedených postupov. Implikované záruky predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel sú týmto špecificky vylúčené. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedať za žiadne zvláštne, priame či následné škody, vyplývajúce zo zmluvy, deliktov alebo akejkoľvek právnej teórie. Pre uplatnenie tejto obmedzenej záruky musí byť výrobca oboznámený do 15 dní o akomkoľvek prípade, ktorý zakladá nárok na reklamáciu, a pred inštaláciou, aby mal možnosť výrobok skontrolovať a vydať pokyn pôvodnému kupujúcemu aby sa výrobok vymenil podľa tejto obmedzenej záruky. Kupujúci musí dodržať všetky primerané požiadavky výrobcu pri vybavovaní záručnej reklamácie.