Laminátové parkety
Čo je laminátová podlaha?
Základom laminátovej podlahy je vodotesná lepená doska HDF (drevotrieska s vysokou hustotou) pokrytá vrstvou s dekórom a priehľadnou tvrdenou overaly fóliou, ktorá chráni dekoračný papier napustený živicou. Zo spodnej strany je protiťahová vrstva zabezpečujúca stabilitu.
Podľa čoho spoznám kvalitnú laminátovú podlahu?
Brilantné dekory.
Kvalitná nosná HDF doska so zníženou boptnavosťou, s impregnáciou všetkých hrán jednotlivých dielcov podlahy, zabraňujúcou prenikaniu vlhkosti do podlahy.
Kvalitný zámkový spoj; čisté vyfrézovanie je rozhodujúce pre dokonalý vzhľad podlahy.
Záťažová trieda.
Aký majú význam záťažové triedy?
Laminátové podlahy sa podľa normy rozdeľujú do šiestich štandardizovaných záťažových tried. Záťažová trieda udáva vhodnosť podlahy pre jej konkrétne použitie a jej odolnosť pri dlhodobom namáhaní.
Záťažové triedy  21 a 23 sú určené pre bytové priestory, naopak pre komerčné priestory sú vhodné záťažové triedy 31, 32, 33 a 34.
Všeobecne platí: čím vyššie je číslo záťažovej triedy, tým je podlaha odolnejšia.
Podlahy Parador sú v zodpovedajúcich záťažových triedach vhodné pre položenie aj vo veľmi frekventovane využívaných komerčných priestoroch, ako sú napr. kancelárie a obchodné prevádzky.
Alergie
Vďaka uzavretej povrchovej štruktúre s uzavretým spojom medzi doskami tu nie je miesto, kam by prach prenikol. Dokonalé položenie a povrchová úprava laminátovej podlahy naviac znamenajú, že sa podlaha ľahko čistí. Roztoče a ďalšie organizmy spôsobujúce alergie nemôžu na čistej laminátovej podlahe prežiť, čo Vám pomôže chrániť svoj domov pred alergénmi.
Môže sa laminátová podlaha pokladať na podlahové kúrenie?
Áno, na podlahové teplovodné kúrenie v kombinácii s vhodnou podložkou. Pri pokládke na elektrické podlahové kúrenie je nutná konzultácia s jeho príslušným výrobcom, či je laminát určený aj pre jeho vykurovací systém. Maximálna dovolená teplota vrchnej položenej podlahovej vrstvy je 26 stupňov Celzia a nesmie byť prekročená.
Je laminát vhodný pre vlhké priestory?
Áno, v dobre vetrateľných priestoroch, nie však v trvale vlhkých. Napr. pri pokládke v kúpeľniach je laminátová podlaha vhodná len do priestorov mimo dosahu striekajúcej vody. Všetky špáry však musia byť zapečatené, aby sa zabránila prieniku vlhkosti pod podlahu.
Izolácia proti vlhkosti
Izoláciou proti vlhkosti sa myslia fólie z plastickej hmoty (väčšinou polyetylénu), ktoré majú zabrániť prenikaniu vlhkosti z podložia laminátovej podlahy. Pokladať sa môže len na minerálny podklad, napr. asfalt, betón. Izolácia proti vlhkosti sa inštaluje tak, že sa dráhy poskladajú vedľa seba s prekrytím cca 20 cm a fixujú sa lepiacou páskou.
Nerovnosti povrchu
Povrch s rozdielmi väčšími ako 3 mm na 1 m² sa musí obrúsiť alebo zatmeliť (podľa DIN 18202). Rovnosť podkladu najlepšie stanovíte vodováhou.
Môže dôjsť k statickému nabitiu laminátovej podlahy?
Nie, len osoba v priestore môže byť staticky nabitá. Efekt nazývaný „kopnutie“ sa vyskytuje len vo veľmi suchých priestoroch. Pomôcť môže zvýšenie priestorovej vlhkosti na min. 40 – 60 percent.
Ako sa odstraňujú eventuálne šmuhy z laminátovej podlahy?
Vyvarujte sa nevhodných čistiacich prostriedkov. Pomoc Vám poskytne základný čistič (alternatívne esencia z octu a citrónovej šťavy), ktorý vrstvy nanesené pri utieraní znovu odstráni.
DREVENÉ PARKETY
Je drevená podlaha teplejšia ako laminátová?
Áno, drevené parkety majú lepšie tepelné izolačné vlastnosti. Drevo ako materiál je teplejšie ako materiály, z ktorých sa vyrába laminátová podlaha.
Zloženie a vlastnosti drevenej podlahy
Drevená podlaha je zložená z viacerých vrstiev dreva a na povrchu je chránená niekoľkými vrstvami akrylátového laku. Je na dotyk teplejšia ako laminátová, má dlhšiu životnosť a v prípade poškodenia je možné ju renovovať.
Mení slnečné žiarenie vlastnosti parketovej podlahy?
Áno, po určitej dobe je možné očakávať zmenu farbu u všetkých druhov drevín. Svetlé drevá pritom nebudú bezpodmienečne svetlejšie a tmavé tmavšie. Každá drevina je osobitá a reaguje individuálne.
Nakoľko je možné bodovo zaťažiť drevené parkety?
Pri veľkých hmotnostiach (klavír, akvárium, kachle …) sa doporučuje vždy celoplošné prilepenie.
Je každá drevina vhodná k pokládke na podlahové kúrenie?
Pri celoplošnom prilepení reaguje podlaha na rôzne podnety cca. o 80 percent menej ako plávajúca, preto môžu byť pri tomto spôsobe pokládky použité všetky dreviny. Pri plávajúcom spôsobe položenia na podlahové kúrenie, obzvlášť u silno reagujúcich drevín (napr. buk), treba dbať na vhodnú vlhkosť priestoru. Pri podlahovom kúrení však postupujte podľa odporúčaní výrobcu. Bukové a javorové parkety nie sú vhodné na pokládku na podlahové kúrenie. Sú citlivé na teplotu, ktorá môže spôsobiť deformáciu alebo vŕzganie parkiet.
Akým spôsobom sa treba starať o olejovanú parketovú podlahu?
Na rozdiel od lakovaných parketových podláh, ktoré sa len luxujú a podľa potreby sa len navlhko stierajú, olejované povrchy vyžadujú pravidelnú starostlivosť mydlom na drevené podlahy.
Skladovanie a pokládka drevených parkiet
Drevené parkety by mali byť skladované v miestnosti, kde sa budú pokladať aspoň 24 hodín. Obal by mal byť odstránený tesne pred pokládkou.
Podklad skontrolujte ešte pred pokládkou – musí byť čistý, rovný a bez prachu. Pozorne zmerajte miestnosti a určite smer pokládky.
Počas inštalácie kontrolujte jednotlivé kusy. Chybné kusy treba vymeniť ešte počas inštalácie.
Pre drevené parkety je ideálna vlhkosť 45 – 60% a teplota 18 – 24 ˚C.
PODLAHY Z MASÍVNEHO DREVA
Čo sú podlahy z masívneho dreva?
Masívne podlahy sú podlahové dosky vyrábané strojovým opracovaní dreva sušeného vo vypaľovacej peci na vhodné rozmery v rámci tolerancie. Každá doska, tak ako každý strom, je jedinečná a zachováva si vlastnosti dreviny, z ktorej je vyrobená. Masívne drevo reaguje na zmeny vlhkosti, preto môže zmeniť svoj objem o cca 5% svojej pôvodnej veľkosti. Masívne podlahy treba pokladať s veľkou opatrnosťou, preto by ste inštaláciu mali prenechať odborníkom.
Masívne podlahy sú na rozdiel od drevených a laminátových parkiet tvorené jednou celistvou doskou, čo zabezpečuje ich stálosť a pevnosť.

Budú sa drevené podlahy líšiť od vzorky, ktorú som videl(a) u predajcu?
Áno. Vzorky predstavujú najmä farbu dreva. Keďže ide o prírodný produkt, treba rátať s odtieňovými variáciami, rozdielmi v uzloch a štruktúrach. Masívna drevená podlaha Vám preto zaručuje jedinečnej, osobitej a krásnej podlahy.
Môžu byť tieto podlahy položené na podlahové kúrenie?
16 milimetrov hrubé podlahy môžu byť položené pri dodržaní všetkých pravidiel celoplošným prilepením vhodným SikaBond lepidlom na teplovodné podlahové kúrenie (výnimkou je dub). Predpokladom pre záruku je však permanentné dodržanie maximálnej povrchovej teploty dreva do 26 stupňov Celzia. Ďalšie dotazy k problematike (napr. odpor dreva k priechodu tepla) musia byť vyjasnené s firmou montujúcou kúrenie.
Aký odstup od steny musí byť dodržaný?
Drevomasívne podlahy s click- systémom vyžadujú pri celoplošnom lepení 15 milimetrový odstup od steny. Pri plávajúcej pokládke platí: je treba dodržať, že na položený meter podlahy je to na šírku 5 mm stenového odstupu, na dĺžku postačuje celkom 15 mm odstupu.
Môže sa pokladať štýlom „balík po balíku“?
Nie, pre opticky prirodzený obraz pokládky sa odporúča otvoriť cca. 6 balení a lamely zrovnať podľa farby a dĺžky.
Čo si treba predstaviť pod pojmom orezávacia miera 5 % ?
Aj napriek vysokým kritériám na výber materiálu a skúšky jeho kvality sa vyskytujú špecifické materiálové zvláštnosti, ktoré pri pokládke na mieste vyžadujú výrez či orez určitých miest. Je teda vždy nutné po výpočte potrebného množstva v metroch štvorcových pridať 5 percent.
Môžu sa masívne podlahy inštalovať na linoleum?
Áno, ak je linoleum pevne prilepené k podkladu.
Môžu sa masívne podlahy inštalovať na schody?
Áno, aj keď ich povrch môže byť šmykľavý, preto myslite na ľudí, s ktorými bývate (malé deti, domáce zvieratá a pod.).
Je niektorý druh dreva trvácnejší ako ostatné?
V trvácnosti drevín je minimálny rozdiel, preto pri výbere zaváži najmä osobný vkus.
Aký druh dreva by som si mal(a) vybrať?
Rozhodne iný, aký máte na stene. Podlaha predstavuje najväčšiu farebnú a vzorovú plochu v miestnosti. Mala by preto dopĺňať prvky, ktoré už v miestnosti sú.
Do ktorých miestností sú vhodné masívne podlahy?
Masívne podlahy sú vhodné do ktorejkoľvek miestnosti okrem kúpeľne. Musíte brať do úvahy aj to, na ktorom podlaží chcete podlahu inštalovať. Kvôli možnej vlhkosti sa neodporúča pokladať ju v suteréne. Vhodné sú na prízemia a vyššie poschodia.
Aký typ pokládky je najvhodnejší?
Typ pokládky bude závisieť od druhu výrobku, ktorý ste si vybrali, miesta, kde výrobok bude inštalovaný a druhu podkladu. Priklincovanie, prilepenie alebo ako plávajúca podlaha sú tri typy inštalácie.